Raspored – STO 2018

 

Utorak, 10. travnja

  Dvorana 117  Učionica 39 Učionica 41a Učionica 41b Učionica 37 Učionica 123 Učionica 111
12:00 – 13:00 Otvaranje skupa, prezentacija satusa pilot projekta e-Škole            
PAUZA ZA RUČAK
14:00 – 14:45 Pogled u e-Škole učionicu
Detaljnije…
Konzultacije o izradi školskih dokumenta o primjeni IKT-a; Gordana Jugo, Lucija Dejanović, Jasna Tingle, Jasminka Maravić
Stare lektire u novom ruhu: kako doživljaj lektire učiniti zanimljivim 1. dio; Ljerka Čulina, Aleksandra Mudrinić Ribić 
Detaljnije…
Kako koristiti e-Dnevnik? 1. dio; Petar Josipović, Mihael Vugrinec, Tomislav Selanac
Detaljnije…
Zašto treba griješiti u nastavnom procesu; Bojan Markičević
Detaljnije…
Škola 21. stoljeća – radionica 1. dio; Dragana Kupres, Lana Lučin, Albert Novak
Detaljnije..
 
15:00 – 15:45 EMA – kako organizirati edukaciju; Tihomir Markulin; Jurica Vratarić
Detaljnije…
Konzultacije o izradi školskih dokumenta o primjeni IKT-a;Gordana Jugo, Lucija Dejanović, Jasna Tingle, Jasminka Maravić Stare lektire u novom ruhu: kako doživljaj lektire učiniti zanimljivim 2. dio; Ljerka Čulina, Aleksandra Mudrinić Ribić
Detaljnije…
Kako koristiti e-Dnevnik? 2. dio; Petar Josipović, Mihael Vugrinec, Tomislav Selanac
Detaljnije…
Zašto treba griješiti u nastavnom procesu; Bojan Markičević
Detaljnije…
Škola 21. stoljeća – radionica 2. dio; Dragana Kupres, Lana Lučin, Albert Novak
Detaljnije..
Fokus grupa: Što ravnatelji misle o obrazovanju korisnika u projektu e-Škole?; Mirta Janeš, Maja Quien, Martina Hribar, Lucija Dejanović
Detaljnije…
PAUZA ZA KAVU
16:00 – 16:45 CARNET-ove usluge za buduće nastavnike; Tihomir Markulin
Detaljnije…
Objava sadržaja i suradnja putem Edutorija; Renata Šimunko
Detaljnije…
  “WannaCry – Dani nesigurnog interneta”; Svan Hlača
Detaljnije… 
Škola 21. stoljeća – radionica 3. dio; Dragana Kupres, Lana Lučin, Albert Novak
Detaljnije..
Uloga ravnatelja u pilot projektu; Gordana Jugo, Lucija Dejanović
Detaljnije…

 

Srijeda, 11. travnja

  Dvorana 117 Učionica 39 Učionica 41a Učionica 41b Učionica 37  Učionica 123 Učionica 111
9:00 – 9:45 Informativni sastanak zajednice praktičara – projekt e-Škole, što smo do sada napravili i što nas još očekuje; Barbara Kolarek
Detaljnije…
Dozimetrija EM zračenja od IKT u školama 1. dio
Detaljnije…
Suvremena nastava uz e-Škole scenarije poučavanja i digitalne obrazovne sadržaje  1. dio; Gordana Benat, Maja Quien
Detaljnije…
Kako koristiti e-Dnevnik? 1. dio; Petar Josipović, Mihael Vugrinec, Tomislav Selanac
Detaljnije…
Zašto treba griješiti u nastavnom procesu; Bojan Markičević
Detaljnije…
Što nakon pilot projekta e-Škole: izazovi i ciljevi za sljedeću fazu 1. dio; Petra Gajšak, Vlatka Marčan
Detaljnije…
e-Škole nakon e-Škola; Gordana Jugo
Detaljnije…
10:00 – 10:45 Informativni sastanak zajednice praktičara – projekt e-Škole, što smo do sada napravili i što nas još očekuje; Barbara Kolarek
Detaljnije…
Dozimetrija EM zračenja od IKT u školama 2. dio
Detaljnije…
Suvremena nastava uz e-Škole scenarije poučavanja i digitalne obrazovne sadržaje  2. dio; Gordana Benat, Maja Quien
Detaljnije…
Kako koristiti e-Dnevnik? 2. dio; Petar Josipović, Mihael Vugrinec, Tomislav Selanac
Detaljnije…
Zašto treba griješiti u nastavnom procesu; Bojan Markičević
Detaljnije…
Što nakon pilot projekta e-Škole: izazovi i ciljevi za sljedeću fazu 2. dio; Petra Gajšak, Vlatka Marčan
Detaljnije…
Kako razvijati kompetencije učenika za život u 21. stoljeću; Jasna Tingle, Dora Jelaković, Ružica Gregurić, Ante Bašić
PAUZA ZA KAVU
11:00 – 11:45 Prezentacija digitalnih obrazovnih materijala i web portala; Aleksandra Mudrinić Ribić
Detaljnije…
e-Matica u službi škole; Tomislav Selanac, Petar Josipović
Detaljnije…
Suvremena nastava uz e-Škole scenarije poučavanja i digitalne obrazovne sadržaje   3. dio; Gordana Benat, Maja Quien
Detaljnije…
Biologija na digitalan način; Ana Poropat Janković Zašto treba griješiti u nastavnom procesu; Bojan Markičević
Detaljnije…
Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove; Petra Gajšak, Jurica Vratarić
Detaljnije…
Konzultacije o izradi školskih dokumenta o primjeni IKT-a; Gordana Jugo, Lucija Dejanović, Jasna Tingle, Jasminka Maravić
12:00 – 12:45 Kompetencije važne za život i obrazovanje u 21. stoljeću; Jasna tingle; Ružica Gregurić, Ante Bašić       Zašto treba griješiti u nastavnom procesu; Bojan Markičević
Detaljnije…
Fokus grupa: Što ravnatelji misle o obrazovanju korisnika u projektu e-Škole?; Mirta Janeš, Maja Quien, Martina Hribar, Lucija Dejanović
Detaljnije…
Uloga ravnatelja u pilot projektu; Gordana Jugo, Lucija Dejanović
Detaljnije…
PAUZA ZA RUČAK

Ustanova partner:

Partner logo

Pod pokroviteljstvom:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

ORGANIZATOR:

CARNet logo

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA