facebook-icon
facebook-icon
ham-menu

Predavanja

Uvodno predavanje

Kako pomoći nastavnicima u ostvarivanju kreativne nastave?

Dr. sc. Branko Bognar, izv. prof., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Premda se često može čuti i pročitati izjava kako bi učenike trebalo učiti kreativno misliti, nastava u našim školama je i dalje pretežito tradicionalna. Kreativnost, ako i postoji u našim školama, obično se događa na marginama nastavnog procesa, dok se redovna nastava odvija prema scenariju u kojemu glavnu ulogu imaju nastavnici. U kreativnoj nastavi učenici su u središtu nastavnog procesa. Umjesto da samo slušaju i ponavljaju ono što im nastavnici govore i što piše u udžbenicima učenici postavljaju pitanja, uočavaju i rješavaju probleme. Oni, umjesto točnih odgovora, imaju priliku navesti različita rješenja od kojih neka mogu biti originalna. Kako bi se situacija u našim školama promijenila potrebni su nam nastavnici koji dobro poznaju značajke kreativne nastave te koji su i sami kreativni (Bognar & Bognar, 2007). U istraživanjima koje smo provodili u školskim uvjetima (Bognar, 2004; Bognar & Šimić, 2014; Bognar, Whitehead, Bognar, Perić-Kraljik, & Munk, 2009) pokazalo se da kreativnosti nastavnika ne pomaže stručno usavršavanje koje nije neposredno povezano s nastavom (Bognar, 2011). Kako bi pomogli nastavnicima u ostvarivanju kreativne nastave potrebno je prije svega mijenjati stručno usavršavanje koje bi trebalo biti usmjereno na promjene u nastavi uz samokritičko propitivanje ostvarenih rezultata (Bognar, 2016). Tome mogu doprinijeti zajednice učenja u kojima učitelji razvijaju nove profesionalne uloge, a to su kritički prijatelj i akcijski istraživač (Bognar & Mompoint-Gaillard, 2017). Potrebno je istaći kako škole koje na prvo mjesto stave razvoj kreativnosti svojih učenika umjesto bubanja mnoštva nepotrebnih činjenica imat će smisla dok će ostale biti sve više neučinkovite i često štetne za razvoj učenika, kao i cijelog društva.

 

Interaktivna predavanja

 

Socijalni inženjering
Marko Stanec, Svan Hlača, CARNet

Socijalni inženjering niz je tehnika iskorištavanja ljudskih pogrešaka i slabosti u svrhu ostvarivanja željene akcije napadača, a prisutan je u gotovo svakom aspektu društvenog djelovanja. Sve većim stupnjem umreženosti društva socijalni inženjering sve češće ulazi u fokus sigurnosnih stručnjaka, pogotovo u kontekstu računalne sigurnosti. Kako bi se smanjila štetnost zlonamjernog korištenja socijalnog inženjeringa te podigla razina svijesti o važnosti računalne sigurnosti, nužno je proaktivno djelovati. Ovim se izlaganjem želi educirati o potencijalnim prijetnjama socijalnog inženjeringa, kako se ophoditi s povjerljivim i osobnim informacijama te savjetovati kako prepoznati napad te se od njega zaštiti.
Trajanje predavanja: 60 min

Predstavljanje usluge pružanja stručno-savjetodavne podrške za primjenu IKT-a u nastavnom procesu
Jasminka Maravić, CARNet

Ovo interaktivno predavanje bit će prilika za predstavljanje usluge pružanja stručno-savjetodavne podrške školama za primjenu IKT-a u nastavnom procesu, koja se realizaira u okviru projekta e-Škole. Stručnjaci za pružanje stručno-savjetodavne podrške predstavit će nekoliko informacijsko-komunikacijskih alata za primjenu u nastavi te će predstaviti dosadašnja iskustva u provedbi usluge i stanje primjene IKT-a u nastavi u do sada posjećenim školama.
Trajanje predavanja: 60 min

USTANOVE PARTNERI

http://www.pmfst.unist.hr https://www.ffst.unist.hr/

USTANOVE PARTNERI

http://www.pmfst.unist.hr
https://www.ffst.unist.hr

POD POKROVITELJSTVOM

http://public.mzos.hr/Default.aspx

COPYRIGHT © 2020 CARNet . SVA PRAVA PRIDRŽANA

CARNet

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNeta.