preskoči na sadržaj
e-Škole
Više informacija o EU fondovima možete pronaći na: www.strukturnifondovi.hr

Projekt e-Škole je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Uz pokroviteljstvo

Partneri

Programski i ocjenjivački tim

U osmišljavanju i pripremi programa sudjeluju:

 

Dr.sc. Jasminka Mezak, v.predavač

Jasminka Mezak znanstveni je suradnik iz područja društvenih znanosti, polja informacijske i komunikacijske znanosti. Doktorirala je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu s disertacijom „Model prilagođavanja programske potpore za učenje djeci s teškoćama u razvoju“.

Ak.godine 2006/07. završila je E-learning akademiju,  smjer Course Design  i  član je Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Rijeci. Trenutno radi kao viši predavač na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. Od početka rada na visokim učilištima u Rijeci, sudjeluje u nastavi različitih informatičkih kolegija te na znanstvenim i stručnim projektima koji  se odnose na primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju.

Poslijednjih godina područje njezinog interesa vezano je za primjenu tehnologije u obrazovanju, posebno na unapređivanje nastavnog procesa u razrednoj nastavi. U svakodnevnom radu sa studentima istražuje i osmišljava aktivnosti koje se odnose na primjenu tehnologije u učenju i poučavanju u okviru kolegija Računalo u predškolskom odgoju, Računalo u razrednoj nastavi, Multimedija u razrednoj nastavi te Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti.

Gordana Jugo, prof. 

Gordana Jugo je u CARNetu od 2002. godine gdje radi prvenstveno na aktivnostima i projektima obrazovanja poučavatelja na svim obrazovnim razinama i podrške poučavateljima u primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju, trenutno na poziciji voditeljice Službe za obrazovne tehnologije. Ima diplomu Master of Educational Technology s kanadskog sveučilišta University of British Columbia. U posljednjih nekoliko godina sudjelovala je u nekoliko europskih obrazovnih projekata, a vodila je Comenius multilateralni projekt AMORES s ciljem unapređivanja nastave književnosti kroz inovativnu nastavnu metodologiju zasnovanu na digitalnoj suradnji i kreativnosti.

Promovira i implementira pozitivne trendove u e-učenju kao što su otvoreni obrazovni sadržaji (Otvoreni tečajevi @ Loomen), sustavi otvorenog koda (Loomen) i zaštita intelektualnog vlasništva na Internetu. U razvoj i provođenje obrazovnih programa za poučavatelje ugrađuje najnovije pedagoške i tehnološke mogućnosti. U siječnju 2014. uspješno je provela masovni otvoreni online tečaj za stručno usavršavanje nastavnog osoblja – Moodle MOOC koji je u nekoliko grupa pohađalo više od 1100 polaznika. Izlagala je rezultate svog rada na međunarodnim konferencijama Online Educa Berlin, IADIS International Conference e-Learning i CUC. Aktivna je korisnica društvenih mreža i alata Weba 2.0 i zagovornica njihove primjene u nastavi. Podržava informalno učenje, suradnju i razmjenu iskustava s partnerima i korisnicima.

Aleksandra Mudrinić Ribić, prof.

Aleksandra Mudrinić Ribić voditeljica je Službe za podršku e-obrazovanju u CARNetovom Odjelu za podršku obrazovanju.

Zadnjih se deset godina intenzivno bavi poslovima vezanim za implementaciju tehnologije i obrazovnih trendova 21. stoljeća u proces učenja i poučavanja s naglaskom na poticanje inovativnih pristupa u obrazovnim praksama.

Njezina se stručnost primjenjuje u analizi i odabiru odgovarajuće tehnologije za izradu obrazovnih sadržaja kao i utvrđivanju kriterija za anlizu, provedbu i razvoj e-učenja. Veliko iskustvo ima u vođenju europskih i nacionalnih projekata kao i provođenju projektnih aktvnosti koje za cilj imaju popularizirati primjenu tehnologije u obrazovanju kroz osmišljavanje najučinkovitijih pristupa prema svim dionicima obrazovnog procesa. Rezultati su uspješnosti u ovom području prikazani u njenom posljednjem projektu Škole 2.0 koji je prepoznat i nagrađen od strane Europske komisije kao jedan od tri najinovativnije inicijative u kategoriji obrazovanja i istraživanja.

Jasna Tingle, prof. 

Jasna Tingle zaposlena je u CARNetu od 1997. godine i uglavnom  je uključena u projekte povezane s obrazovanjem CARNetovih korisnika. Kao voditeljica CARNetovog obrazovnog centra i E-learning akademije sudjelovala je u izradi i održavanju tečajeva predviđenih za online i tradicionalno izvođenje te u  planiranju i organizaciji obrazovnih programa.

Interes za primjenu suvremenih tehnologija u području obrazovanja Jasna je realizirala kao autorica članaka i urednica CARNetovog online časopisa Edupoint u vrijeme njegovog izlaženja, te kao predsjednica Programskog odbora konferencije CARNetovih korisnika 2011.-2013. godine. 

U trend cjeloživotnog obrazovanja Jasna se uključuje i vlastitim iskustvom jer je od 2004. do 2007. godine  pohađala i uspješno završila online studij Master of Distance Education na Athabasca University u Kanadi, a posljednjih nekoliko godina je polaznica doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru.

Martina Hribar, prof. 

Martina Hribar diplomirala je sociologiju i hrvatsku kulturu na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. 2006. godine završila je E-learning akademiju, smjer Course Design, od kada se intenzivnije bavi primjenom tehnologije u obrazovanju. U periodu od 2010. - 2014.  tutor je u online nastavi E-learning akademije.

U CARNetu je zaposlena od 2002. godine od kada je sudjelovala u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata vezanih uz primjenu tehnologije u obrazovanju a trenutno djeluje u okviru Službe za istraživanje i razvoj u Odjelu za podršku obrazovanju. 

 


preskoči na navigaciju