preskoči na sadržaj
e-Škole
Više informacija o EU fondovima možete pronaći na: www.strukturnifondovi.hr

Projekt e-Škole je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Uz pokroviteljstvo

Partneri

Raspored programa STO događanja za e-Škole

Program STO događanja za Voditelje školskih projektnih timova iz e-Škola
| 21. travnja 2016.|

08:30-09:00 Registracija sudionika
09:00-10:00

Otvaranje događanja
Pozdravni govori uzvanika

Uvodno predavanje
Prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci

10:00-10:30 Pauza za kavu
10:30-12:00

Upravljanje ljudskim resursima - ključ uspjeha projekta, Prof.dr.sc. Kornelija Mrnjaus, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Microsoft office alati u obrazovanju, Danijel Bačelić, Microsoft

BoF Digitalne kompetencije, CARNet

Projektna nastava - kako početi? ,Grupa 1, Bojan Markičević, V. Gimnazija, Zagreb

Škola budućnosti: Elementi za strategiju digitalne zrelosti e-ŠkolaGrupa 1, CARNet

Yammer radionica, Grupa 1, Katarina Tomić, Infocumulus

12:00-13:00 Pauza za ručak
13:00-14:30

Radionica zajednice praktičara: Koordinacija školskih timova, grupa 1, Jasminka Mužinić

Projektna nastava - kako početi? ,Grupa 2, Bojan Markičević, V. Gimnazija, Zagreb

Škola budućnosti: Elementi za strategiju digitalne zrelosti e-Škola, Grupa 2, CARNet

Predstavljanje natjecanja Libar i radionica Libar, CARNet

14:30-15:00 Pauza za  kavu
15:00-16:30

Radionica zajednice praktičara: Koordinacija školskih timovagrupa 2, Jasminka Mužinić

Projektna nastava - kako početi?,Grupa 3, Bojan Markičević, V. Gimnazija, Zagreb

Škola budućnosti: Elementi za strategiju digitalne zrelosti e-ŠkolaGrupa 3, CARNet

Yammer radionica, Grupa 2, Katarina Tomić, Infocumulus

 


preskoči na navigaciju