preskoči na sadržaj
e-Škole
Više informacija o EU fondovima možete pronaći na: www.strukturnifondovi.hr

Projekt e-Škole je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Uz pokroviteljstvo

Partneri

Pravila nagradnog natjecanja

Autor

Autor videa je isključivo student koji ima status redovitog ili izvanrednog studenta u Republici Hrvatskoj.

Broj mogućih prijava na nagradno natjecanje

Na nagradno natjecanje jedan autor može prijaviti jedan video.

Sadržaj videa

Prijavljeni video treba prikazivati ideju autora o izvedbi nastavne teme ili nastavne jedinice pomoću primjene informacijsko komunikacijske tehnologije.

Prijavljeni video ne smije sadržavati:

 • tekstove, slike ili druge medije diskriminativnog ili uvredljivog sadržaja na rasnoj, religijskoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi
 • tekstove, slike ili druge medije eksplicitno seksualnog i neprikladnog jezika i sadržaja
 • prijavljeni video ne smije promovirati niti prikazivati nasilje.

Opis videa

Opis videa u prijavnici sadržava sve potrebne elemente:

 • nastavni predmet
 • naziv nastavne teme ili nastavne jedinice
 • broj učenika i njihov uzrast
 • vrsta škole
 • ishodi učenja
 • kratak opis predloženih nastavnih metoda, aktivnosti, tehnologije te načina evaluacije ishoda učenja

Format rada

Video treba biti maksimalne dužine 5 minuta, a dozvoljeni su sljedeći formati: MOV, MP4, AVI, WMV, FLV, 3GPP. Ostale formate treba konvertirati u jedan od navedenih.

Kada i kako se prijaviti na nagradno natjecanje

Radovi se prijavljuju putem web obrasca od 3.3. do 15.5. 2016. do 23:59 sati.

Radove je moguće dostaviti:

 • u obliku poveznice na video objavljen na nekom internetskom servisu za razmjenu multimedijskih sadržaja (npr. YouTube, Vimeo)

ili

 • u obliku poveznice na rad objavljen na nekom od internetskih servisa za dijeljenje poput (Dropbox, Google Drive, File Sender) uz omogućen pristup adresi sto@carnet.hr .

Poveznicu za pristup potrebno je upisati u web obrazac za prijavu.

U odabir pobjednika ulaze samo video zapisi prijavljeni u roku te datoteke čije trajanje nije dulje od zadanog vremena, koje se mogu otvoriti i pregledati, koje su vlastiti autorski rad.

Evaluacija prijavljenih  radova na nagradno natjecanje

Prijavljene radove procjenjuje Ocjenjivački tim prema unaprijed definiranim kriterijima ocjenjivanja u periodu od 16.5. do 3.6. 2016.

Za svaki od kriterija Ocjenjivački tim dodjeljuje bodove kako je definirano u kriterijima.

Ako prijavljeni rad ne zadovoljava zadana pravila, Ocjenjivački tim zadržava pravo izuzeti ga iz daljnjeg natjecanja bez posebnog obrazloženja. Ocjenjivački tim će nastojati riješiti sve problematične situacije u skladu s ciljevima nagradnog natjecanja.

Autorska prava

Autor videa se obvezuju urediti sve odnose s autorima i nositeljima autorskih prava čija djela koristi u svom radu, a sve sukladno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14).

U slučaju da se utvrdi da rad nije autorovo originalno djelo ili da je autor kršio odredbe navedenog zakona pri korštenju tuđih autorskih djela, autor rada će biti trenutno isključen iz natjecanja.

U slučaju eventualnih sporova vezanih uz autore i autorska prava na objavljivanje djela i ostalog sadržaja, ista će rješavati isključivo autor videa bez sudjelovanja CARNeta.

Autor videa se obvezuje u slučaju da CARNet pretrpi štetu temeljem neovlaštenog korištenja autorskih prava, istu sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima nadoknaditi CARNetu.

Radi dobivanja dodatnih informacija autori videa mogu potražiti online dodatne informacije o autorskopravnim licencama koje se nude, te odabrati onu koja nabolje odgovara njegovim potrebama.

Organizator nagradnog natjecanja zadržava pravo objaviti sve pristigle video zapise na svojim web stranicama i internetskim servisima.

Nagrada

 • Ocjenjivački tim proglašava najbolji video kojem se dodjeljuje jedna nagrada.
 • Korisnik nagrade je autor videa  koji je ocijenjen kao najbolji.
 • Nagrada za najbolji video bit će naknadno objavljena.

Objava pobjednika i dodjela nagrade  

Objava rezultata nagradnog natjecanja bit će najkasnije 3. lipnja 2016. na web stranici nagradnog natjecanja.

Pobjednik će o pobjedi biti obaviješten putem e-maila dok će dodjela nagrade biti naknadno dogovorena s pobjednikom nagradnog natjecanja.

NAPOMENA:

Da bi nagradno natjecanje bilo važeće, na nagradno natjecanje treba biti prijavljeno najmanje 5 videa. Najbolje ocijenjenom videu prema odluci Ocjenjivačkog tima dodijelit će se nagrada. U slučaju da se na nagradno natjecanje bude prijavljeno manje od 5 videa, nagradno natjecanje se neće održati.

Na nagradnom natjecanju ne mogu sudjelovati osobe:

 • članovi Ocjenjivačkog tima,
 • članovi Programskog ili Organizacijskog tima 3. studentskog dana "Suvremene tehnologije u obrazovanju - STO",
 • djelatnici i suradnici CARNeta,
 • članovi uže obitelji bilo koje od prethodno navedenih grupa.

CARNet nije odgovoran za sadržaj videa kao niti za naknadne promjene, preinake, modifikacije ili brisanje prijavljenih videa od trenutka prijave na nagradno natjecanje. Nadalje, CARNet nije odgovoran za prijavljene video zapise za koje prijavitelj ne posjeduje autorsko pravo kao niti za videa u kojima se koriste materijali za koje prijavitelji nemaju regulirana autorska prava. CARNet nije odgovoran za osiguravanje privatnosti podataka korisnika prijavljenih videa.

Prijavom na nagradno natjecanje u okviru 3. studentskog dana "Suvremene tehnologije u obrazovanju - STO", sudionik prihvaća gore navedena pravila.

 


preskoči na navigaciju