preskoči na sadržaj
Program događanja

Kratki pregled programa

možete dohvatiti

OVDJE!

VIDEO POZIVNICA

iMindMap 6

Future Starts Now

Kriteriji natjecanja

Pristigle radove na natjecanje ocjenjivački tim evaluirat će prema sljedećim kriterijima:

KRITERIJI

BROJ BODOVA EVALUACIJSKI FAKTOR

    Nastava na e-način Moj e-životni stil
Didaktički i metodički pristup * 1-5 3 /
Primjena multimedije-kvaliteta i svrhovitost primjene multimedijskih objekata 1-5 2 2
Inovativnost 1-5 3 3
Primjenjivost 1-5 2 2
Opći dojam 1-5 2 2

* Kriterij Didaktički i metodički pristup bit će primijenjen samo u kategoriji Nastava na e-način

 

Didaktički i metodički pristup

Kriterijem didaktičkog i metodičkog pristupa ocjenjivat ćemo jesu li u oblikovanju nastavnih sadržaja i aktivnosti primijenjena djelotvorna pedagoška i didaktička načela pri čemu su u prvom planu rezultati poučavanja a ne sama tehnologija koja se primjenjuje. U sklopu ovog kriterija stoga će se ocjenjivati:

 • Jesu li u radu jasno istaknuti svrha i cilj nastave?
 • Jesu li pedagoška i didaktička načela korištena u radu prikladna za učenike kojima je nastava namijenjena?
 • Jesu li tehnologije korišteni u skladu s pedagoškim i didaktičnim načelima?
 • Je li sadržaj rada prilagođen koliko je moguće više različitim stilovima učenja učenika?
 • Jesu li jezik i stručna terminologija prikladni učenicima kojima je sadržaj namijenjen?

Primjena multimedije - kvaliteta i svrhovitost primjene multimedijskih objekata

Prijenos informacija putem Interneta sve se više temelji na multimedijalnim (primarno audio i vizualnim) sadržajima, a takva je sve češće i komunikacija putem Interneta ili weba. Razvoj IKT-a danas omogućava da gotovo bilo tko već  i s osnovnim tehničkim predznanjima kreira multimedijalne sadržaje i kao takve ih koristi u obrazovnom kontekstu. Jednako tako, putem weba je dostupna gotovo neograničena količina gotovih multimedijalnih sadržaja koje je moguće preuzeti ili koristiti izravno online. Uz ove preduvjete, kao i uz sve veći broj korisnika kojima je dostupan Internet, mogućnosti korištenja multimedijalnih sadržaja u procesu učenja i poučavanja svakim su danom sve veće.  No pritom je od korištenja multimedije važnije na koji je način multimedija pospješuje proces učenja i poučavanja te koliko je učinkovita njezina primjena u obrazovanom procesu, pa će Ocjenjivački tim kroz ovaj kriterij ocjenjivati:

 • opravdanost i prikladnost korištenja multimedije u sadržaju, 
 • prikladnost korištenja multimedije spram korisnika,
 • originalnost tj. autorstvo multimedije.

Inovativnost

Napredak nekog područja često će ovisiti o iskoracima kroz inovativnu primjenu već postojećih alata tj. tehnologija. Stoga će se ovim kriterijem evaluirati novost tj. originalnost koncepta korištenja:

 • pojedinih postojećih IKT sadržaja i alata, koji ne moraju nužno biti izrađeni za učenje i poučavanje
 • pojedinih postojećih Web 2.0 alata,
 • otvorenih obrazovnih sadržaja,
 • originalnih (samoizrađenih/ unikatnih) IKT alata
 • alternativni način korištenja pojedinih alata/izvora.

Primjenjivost

Kroz kriterij primjenjivosti ocjenjivat će se mogućnost načina primjene informacijsko komunikacijske tehnologije u svrhu obrazovanja, bilo da se radi o postizanja ciljeva učenja te nastavnih aktivnosti određene nastavne jedinice ili o učenju i kolaboraciji u svakodnevnom životu. Stoga ćemo kroz ovaj kriterij pokušati sagledati:

 • Tko sve može primijeniti – je li primjenjivo u širim kontekstima (npr. u drugim predmetima, nastavnim cjelinama, priprema različitih vrsta seminara i sl) ?
 • Može li se lako prilagoditi i primijeniti?
 • Može li se lako izmijeniti potrebama razvoja/unapređenja tehnologije?
 • Je il neovisna o pojedinoj tehnologiji (npr. moramo li za izvedbu isključivo imati tablet ili može poslužiti i neka druga vrsta uređaja)?

Opći dojam  

Kriterijem općeg dojma ocjenjivat ćemo vizualni sklad pojedinih elemenata u radu (vizualnih elemenata, grafičkih prikaza, jednostavnost snalaženja u materijalima), raznolikost primijenjenih metoda i oblika rada te ćemo njime ocjenjivati:

 • sveukupni dojam sadržaja rada,
 • vizualni sklad,
 • preglednost.

preskoči na navigaciju